Skickliga på avvattning och slamtömning
PASAB Slamservice är ett företag som verkligen kan det här med avvattning, slamtömning och spoljobb som rensning av stock och tining av frysta ledningar. När de tömmer brunnar använder de en teknik som både spar miljön och lämnar de goda bakterierna kvar i brunnen. Deras kunskaper och förmåga att lösa det mesta som kommer i deras väg gör att jobben blir allt fler.
PASAB Slamservice startades för 4 år sedan av Per-Arne Andersson som driver företaget tillsammans med sonen Oscar. PASAB är med i BDX och har ett avtal med Gällivare kommun. I avtalet ingår tömning av reningsverk samt kommunens privata brunnar. Andra kunder är LKAB, Boliden Mineral, LKAB Fastigheter, Top Bostäder med flera samt privatpersoner.
- Vi löser det mesta inom slambranschen, så som spolning, sugning, resning och tining och detta gör att jobben blir fler, säger P-A Andersson.

PASAB har mobila avvattningsbilar, varav två är rullande reningsverk. När de åker runt bland kommunens byar och tömmer brunnar sugs först innehållet upp i ett fack sedan pumpas det till ett annat fack samtidigt blandas flockningsmedel in i slammet. När processen är klar släpps det renade vattnet tillbaka i brunnen och slammet stannar kvar i bilen. På så sätt stannar de goda bakterierna kvar i brunnen och denna teknik innebär att man kan jobba med bilen en hel dag utan att behöva tömma den som med en vanlig sugbil.
- Denna teknik skonar både miljön och ekonomin, säger P-A Andersson.

Många kommuner tömmer dock fortfarande sina brunnar med vanliga sugbilar. PASAB är de enda norr om Sundsvall som använder mobila avvattnare. PASAB Slamservice håller på med allt inom "slam" sektionen. De har inte torrsugar, men kan göra allt som en våtsug klarar av att hantera. De åker även ut på akuta spoljobb som stock och frysningar i avlopp och andra ledningar.

PASAB Slamservice

Bransch:
Företag/tjänster

Telefon: 0705839494


Email:
perarne_andersson@hotmail.com

Adress:
PASAB Slamservice
Transportv. 15
98238 Gällivare

| 13 SENASTE FÖRETAGEN